VPBase Transport

Effektiv, stressfri och miljömedveten
administration av fordonsflottor

SYSTEMET SOM HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

Spara in pengar och miljöpåverkan

Genom att använda VP Base Transport Maximerar ni effektiviteten, öka produktiviteten och säkerheten för er organisations fordonsflotta och förare. Detta uppnås genom att använda en kombination av Automatisering, rapportering av Bränsleförbrukning, förarbeteende och hantering av fordonsunderhåll.

VPBase Transport innehåller:

 • Eco Driving
 • Fordonhantering
 • Skaderapportering
 • Fraktsedelhantering
 • Underhållshantering
 • Fordons planering
 • Ruttplanering
 • Generella uppdrag
 • Tankning
 • Rapportering
 • Chaufförerna
 

Fördelar för dig som väljer vår lösning

Här är några av fördelarna genom att välja vår lösning.

Enkelt och effektivt

Ambitionen med våra system är att de skall vara användarvänliga för alla typer av användare. Genom automatisering gör vi arbetet både mer effektivt samtidigt som antalet felkällor minskar. Vår avsikt är att minska era administrativa timmar till ett minimum så att ni kan använda tiden till annat.

Stressfri

Genom funktionaliteten i våra system digitaliserar ni er verksamhet och kan därigenom fokusera på er kärnverksamhet. Vi minskar er administrativa börda vilket resulterar i en roligare arbetsdag. Det skall vara kul att gå till jobbet!

ECO-DRIVING

Är ni ett bolag som tänker miljömedvetet då är vår funktion för EcoDriving något för er. Funktionen hjälper er spara pengar samt minska er miljöpåverkan genom minskad bränsleförbrukning och utsläpp. Detta uppnår ni genom en bättre planerad körning samtidigt som det blir en kul och spännande tävling mellan era förare om vem som kör mest ekonomiskt. Vanligt är att spara upptill 20% bara på minskad bränsleförbrukning.

 

Kontakta oss för en demo redan idag!

 

Beskrivning av funktioner

Nedan följer en beskrivning a funktioner i VPBase Transport:

Skaderapportering

 • Skaderapportering innan färd
 • Underhållslista för varje fordon

Ecodriving

 • Export från märkesunika kort (sätts i bilen innan körning ) Volvo, Scania
 • Import av data och presentera hur chaufförerna kör. Göres 1 ggr / månad
 • Mätning av Utrullning = Tomgångskörning
 • Möjlighet att betygsätta och se vilken chaufför som kör mest ekonomiskt. Bäst = Du kör grönt
 • Mätning av tomgångskörning samt hur mycket man använder kopplingen
 • Ta fram rapporter på hur mycket man sparar per år och chaufför.
 • Vi kan skräddarsy hur rapporterna ser ut och vad som skall rapporteras och vad som får synas 

Fordonshantering

 • Fordonsregister Lastbilar, Släp, Truckar, entreprenadmaskiner.
 • Innan körning görs skaderapportering, städning
 • Underhållslista, för varje fordon. 
 • Rapportera vem som gjort skadan samt koppla med Eco Driving, 
 • Chaufförsbonus som baserar sig på ovan
 • Knyta fordon till ett projekt och möta kostnader för projektet som rör alla fordon som varit aktiva på projektet

Fraktsedelhantering

 • Vi kommunicerar med kundens affärssystem. Fungerar med Navision och Bison i nuläget men vi kan hantera alla affärssystem efter undersökning.
 • Signerar fraktsedeln och rapporterar eventuella skador på paket, emballage pallar

Underhållshantering

 • Beställ service och reparation av fordon
 • Prioritering av skador 
 • När är ett fordon ledigt för service
 • Beställ städning av fordon
 • Visning på storbildsskärm i verkstad för prioritering etc.
 • Klarrapportering

Fordonsplanering

 • Boka upp chaufförer till vissa fordon och vissa dagar
 • Kan visas på storbildsskärm i t.ex lunchrummet

Ruttplanering

 • Ruttlista kommer som beskriver vart lastbilen skall köra och när den skall vara på plats på respektive lokation
 • Nya chaufförer kan få hjälp med vart de skall köra via GPS,leveransplatsernas longitude och latitude är utmärkt i plats.

Generella uppdrag

 • Transporter som inte har med de ordinarie körschemat att göra

Tankning

 • Loggar alla tankningar och körsträckor

Rapportering

 • Standardrapporter 
 • Specialrapporter efter behov

Chaufförerna

 • Sköter allting via sin Smartphone, både Android och iOS
 • Fungerar där det inte finns täckning
 • Automatisk uppdatering